Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dokumenty  jsou Obcí Veliš zveřejněny vždy do 30 dnů od jejich schválení starostkou obce Veliše.

 Dokumenty obce Veliš zveřejněné na webových stránkách obce na www.velis.cz, v listinné podobě jsou k nahlédnutí u účetní obce Veliš vždy v pondělí 15h-19h,

popř. v jiný dohodnutý čas.  

a) střednědobé výhledy 

Schválený střednědobývýhledový rozpočet obce na období 2023 - 2030 z 28. 11. 2022, zveřejněno 28.11.2022,

schváleno 16.12.2022

b) Rozpočty:

Schválený rozpočet obce Veliš na rok 2023, schválený dne 16. 12. 2023, vyvěšeno 20.12.2022

Schválený rozpočet MŠ Veliš na rok 2023, schválený dne 16.12.2022, vyvěšeno 20.12.2022

c) Rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 1/2023 ze dne 17. 1. 2023, vyvěšeno 27.1.2023

Rozpočtoé opatření č. 2/2023 ze dne 9.5.2023, vyvěšeno 19.5.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023 ze dne 12.6.2023, vyvěšeno 21.6.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 ze dne 10.7.2023, vyvěšeno 25.7.2023

Rozpočtové opatření č. 5/2023 ze dne 10.8.2023, vyvěšeno 21. 8. 2023

Rozpočtové opatření č. 6/2023 ze dne 11. 9. 2023, vyvěšeno 23.9.2023

d) Schválený závrečný účet obce za rok 2022

 Zastupitelstvo obce Veliše schválilo závěrečný účet obce za rok 2022 dne 9.6.2023