V roce 2012 obdržela obec  Veliš dotaci  na projekt  " Výměna střešní krytiny na Kulturním domě ve Veliši dotaci  z Programu rozvoje venkova ČR.

Dotace byla poskytnuta prostřednictvím  LEADER - MAS Otevřené zahrady Jičínska  z Programu rozvoje venkova - osa IV LEADER (2007-2013).

Programu rozvoje venkova - osa IV LEADER (2007-2013)

Více zde: http://www.otevrenezahrady.cz/leader/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
Programu rozvoje venkova - osa IV LEADER (2007-2013)

Více zde: http://www.otevrenezahrady.cz/leader/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

Projekt byl realizován v březnu a dubnu 2013 stavební firmou  ing. Petr Hübner, Hviezdoslavova 184, Jičín, IČ0: 10 485 490

Celkové  NÁKLADY PROJEKTU  .....................................590.400,-kČ

CELKOVÁ VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE  ..........................442.800,-kČ

Spoluúčast obce  ............................................................. 147.600,- Kč

str1 str2 str3 str4
str5 str6 str7 str8
str9 str10 str11 str12