Kronika a drobné památky Veliské farnosti - sborník studentských prací .

Poděkování patří  paní Janě Stráníkové .

Odkaz na :  http://hdl.handle.net/10195/38447